Per 1 januari 2022 is voor de GGZ een nieuw financieringsmodel ingevoerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). In 2022  wordt uw eigen risico per sessie aangesproken en dus ook maandelijks met u verrekend. Dit kan betekenen dat u in een relatief korte periode een rekening voor het eigen risico van uw zorgverzekering ontvangt. Rondom de jaarwisseling kan dat betekenen dat voor zowel het lopende jaar als het daaropvolgende jaar het eigen risico met u wordt verrekend. Voor vragen kunt u bij mij terecht of uw zorgverzekeraar.

Op deze pagina worden de tarieven voor het zorgprestatiemodel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een behandelcontact en een diagnostiek contact. Indien een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. De vermelde tarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Het betreft door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven zonder opslagen of BTW. De een behandeling in de GGZ is vrijgesteld van het heffen van BTW.

De tarieven gelden voor directe tijd, dat wil zeggen tijd die daadwerkelijk met je is doorgebracht hetzij in de spreekkamer, hetzij online via (beeld-) bellen of e-health contact. De indirecte tijd zoals verslaglegging en het afnemen van vragenlijsten wordt verondersteld in het uurtarief te zijn meegenomen en tellen dus niet mee in de tijd die wordt gedeclareerd. De tijd geeft een vanaf tijd weer.

 

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming van cliënt) hanteer ik het nza tarief van EUR 91,78.

Eigen Risico: De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijke verplichte eigen risico. In 2023 is dit 385 euro per verzekerde. Voor psychologische zorg, bijvoorbeeld gesprekken bij een (GZ) psycholoog of behandeling in een GGZ instelling, in de basisverzekering wordt het eigen risico in rekening gebracht.

Cliënten die de kosten voor hun behandeling zelf willen voldoen (zelfbetalers) betalen het NZA tarief minus 10%.

Wanneer je niet op komt dagen op een afspraak of niet tijdig afzegt kunnen (een deel van) de kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekering en bedragen de helft van een behandelconsult 45 minuten (productcode CO0497) 50% van 120,99 = EUR 60,50.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla

Erwin Pelgrim GZ Psycholoog - Kruisstraat 2a 9953PL Baflo - Goudlaan 289 9943CH Groningen - 06-47928281